Žalia golfo kortelė („Green card“) privaloma visiems pradedantiems žaisti golfą bet kuriame Lietuvos ar užsienio golfo aikštyne. Šis dokumentas patvirtina, kad jo savininkas yra susipažinęs su golfo taisyklėmis, išmano žaidimo etiketą, žino kaip elgtis aikštyne ir naudoti golfo inventorių bei yra pakankamai įvaldęs žaidimo techniką.

Žalias kelias („Green path“) – antra žalios kortelės fazė. Organizuojamos grupinės treniruotės norintiems pagerinti golfo žaidimo įgūdžius.

Golfo žaliosios kortelės programa

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Golfo žalioji kortelė – dokumentas, rodantis, kad jos savininkas turi pakankamai žinių apie golfo žaidimo taisykles, etiketą, aikštyną, inventorių ir yra išmokęs pagrindinių golfo žaidimo technikos veiksmų bei gali šias žinias ir įgūdžius sėkmingai taikyti realiame žaidime.
 2. Golfo žaliosios kortelės programos pagrindiniai tikslai:
  • suteikti pakankamai žinių apie golfo žaidimo rūšis ir formas, taisykles, etiketą, aikštyną ir inventorių;
  • išmokyti pagrindinių golfo žaidimo technikos veiksmų;
  • pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius žaidimo metu.
 3. Asmuo įvykdęs golfo žaliosios kortelės programos reikalavimus (išlaikęs egzaminą) įgyja teisę žaisti golfą visuose Lietuvos bei užsienio golfo aikštynuose, kuriuose nekeliami aukštesni reikalavimai golfo žaidėjų kvalifikacijai.
 4. Asmuo neturintis golfo žaliosios kortelės (arba handikapo kortelės) neturi teisės be trenerio ar instruktoriaus žaisti aikštyne. Jis gali naudotis tik aikštyne treniruotei skirta infrastruktūra ir priemonėmis.
 5. Golfo žaliosios kortelės programos turinį sudaro mokymo(-si) dalis ir egzaminas.

II. MOKYMO(-SI) DALIS

 1. Mokymo dalis yra neprivaloma.
 2. Asmuo norintis laikyti golfo žaliosios kortelės egzaminą gali jam ruoštis ir savarankiškai.
 3. Rekomenduojamas mokymo(-si) turinys:
Nr. Temų ir potemių pavadinimai Apimtis (val.)
PRIVALOMOS TEORINĖS ŽINIOS
1.

Golfo inventorius ir apranga:

1) lazdos;

2) kamuoliukai;

3) lazdų krepšys, vežimėlis;

4) velėnos atskverbėjas;

5) pirštinės ir kamuoliuko vietos žymeklis;

6) kamuoliuko žymeklis;

7) avalynė;

8) kitas pagalbinis inventorius.

9) apranga.

0,3 val.
2.

Golfo aikštynas:

1) aikštyno struktūra

2) lauko struktūra

3) lauko ir aikštyno PAR

4) laukų ir aikštyno sudėtingumo rodikliai

5) treniruotei skirtos vietos

0,3 val.
3.

Golfo etiketas:

1) žaidimo dvasia ir skirtumas tarp etiketo ir taisyklių

2) saugumas

3) atidumas kitam žaidėjui (netrukdymas, žaidimas ridenimo

aikštelėje, rezultato skaičiavimas)

4) žaidimo tempas (tinkamas tempas, pasiruošimas žaisti;

prarastas kamuoliukas, pirmumas aikštyne);

5) rūpinimasis aikštynu (smėlio bunkerio, išplėštos velėnos ir kamuoliuku išmuštų duobučių sutvarkymas, aikštyno pažeidimų prevencija);

6) nuobaudos.

1 val.
4.

Golfo taisyklės:

1) žaidimas (T.1);

2) mačo (T.2) ir smūgio (T.3) žaidimas;

3) lazdos (T.4) ir kamuoliukas (T.5);

4) žaidėjas (T.6);

5) starto laikas bei eilės tvarka pirmajame ir kituose

laukuose (T.6);

6) patarimas, žaidimo linijos (krypties) nurodymas (T.8.);

7) žaidimo eilės tvarka (T.10);

8) starto aikštelė (T.11);

9) kamuoliuko žymėjimas ir jo ieškojimas (T.12);

10) kamuoliukas žaidžiamas kaip jis guli (T.13);

11) kamuoliuko smūgiavimas (T.14);

12) pakeistas kamuoliukas; neteisingas kamuoliukas (T.15);

13) ridenimo aikštelė (T.16);

14) vėliavėlės stiebas (T.17);

15) kamuoliuko pakėlimas, išmetimas ir padėjimas; žaidimas

nuo klaidingos vietos (T.20);

16) kamuoliuko nuvalymas (T.21);

17) laisvi trukdžiai (T.23) ir kliūtys (T.24);

18) nenormali danga, įstrigęs kamuoliukas ir klaidinga

ridenimo aikštelė (T.25);

19) vandens kliūtys (T.26);

20) prarastas kamuoliukas arba kamuoliukas užribyje;

laikinasis kamuoliukas (T.27);

21) nežaistinas kamuoliukas (T.28).

1 val.
 PAPILDOMOS TEORINĖS ŽINIOS
 1.

 Handikapas (HCP):

1) terminai: tikslusis HCP, žaidimo HCP, HCP smūgių

indeksas; lauko ir aikštyno PAR;

2) žaidėjui pritaikytas lauko PAR;

3) Steiblfordo taškų sistema;

4) handikapo kategorijos, buferinė zona, HCP didėjimo

dėmuo ir mažėjimo daugiklis;

5) HCP skaičiavimas;

6) HCP kortelė

 0,3 val.
   PRIVALOMI PRAKTINIAI ĮGŪDŽIAI
 1.

 Smūgis su pilnu mostu (tolimi smūgiai):1) pradinė padėtis: lazdos paėmimas; lazdos padėtys;

stovėsena, laikysena;

2) technikos ypatumai atskirose mosto fazėse ir atliekant

vientisą smūgį;

3) smūgiavimo ypatumai su įvairiomis lazdomis:

geležinėmis, tolimųjų smūgių.

 1 val.
 2.

 Ridenimo smūgiai:1) pradinė padėtis: lazdos paėmimai ir jos padėtis; stovėsena

ir laikysena;

2) švytuoklės judesys;

3) ridenimo atstumo valdymas;

4) ridenimo aikštelės savybių įvertinimas.

 0,5 val.
3.

Trumpi žemi smūgiai:

1) pradinė padėtis: lazdos paėmimas ir jos padėtis;

stovėsena ir laikysena;

2) lazdos pasirinkimas ir smūgio atstumo valdymas.

0,5 val.
4.

Žaidimas aikštyne (su treneriu):

1) golfo aikštyno ir laukų struktūra;

2) žaidimo strategija;

3) golfo taisyklių ir etiketo normų taikymas realiose žaidimo

situacijose.

2 val.
   PAPILDOMI PRAKTINIAI ĮGŪDŽIAI
1.

Trumpi aukšti smūgiai:

1) pradinė padėtis: lazdos paėmimas ir jos padėtis;

2) stovėsena ir laikysena;

3) lazdos pasirinkimas ir smūgio atstumo valdymas.

0,5 val.
2.

Smūgiai iš smėlio bunkerio (šalia ridenimo

aikštelės):

1) pradinė padėtis: lazdos paėmimas ir jos padėtis;

stovėsena ir laikysena;

2) lazdos pasirinkimas ir smūgio atstumo valdymas;

3) smūgiavimas iš žaidimo tako smėlio bunkerio.

0,5 val.

III. EGZAMINAS

 1. Visi asmenys norintys įsigyti golfo žaliąją kortelę privalo išlaikyti egzaminą.
 2. Egzaminą sudaro trys dalys: 1) golfo etiketo ir taisyklių testas, 2) praktiniai testai ir 3) žaidimas aikštyne:
  1. Golfo etiketo ir taisyklių testą sudaro ne mažiau kaip 20 klausimų. Klausimai gali būti formuluojami taip, kad testuojamasis pasirinktų atsakymą „taip“ arba „ne“. Kitas klausimų variantas gali būti toks, kad po klausimu pateikiami nuo 3 iki 5 atsakymų variantų iš kurių 1 teisingas. Išlaikyta, jei asmuo teisingai atsako ne mažiau kaip į 75 proc. klausimų.
  2. Praktiniai testai:
Nr. Testų turinys, aprašymai ir schemos
1.

Ridenimo smūgiai.

Žaidžiamas 9 duobučių ridenimo smūgių raundas. Atstumas nuo pradinės kamuoliuko padėties iki duobutės turi varijuoti nuo 3 iki 9 m.

Išlaikyta: 23 smūgiai arba mažiau.

2.

Trumpi žemi smūgiai.

Atstumas nuo smūgiuojamo kamuoliuko iki ridenimo aikštelės apie 3 m, iki duobutės apie 10 m. Apskritimo aplink ridenimo duobutę spindulys – 2 m. Atliekama 10 trumpų žemų smūgių tikslu, kad kamuoliukas įriedėtų į apskritimą.

Išlaikyta: 5 arba daugiau kamuoliukų apskritime.

3.

Tolimi smūgiai.

Smūgiuojama į plotą, kurio plotis 30 m ties 80 m atstumu nuo smūgiavimo vietos ir 40 m ties 120 m. Atliekama 10 smūgių.

 • Geležinė lazda (angl. iron) Nr. 7.

Išlaikyta:

 • vyrai – ne mažiau kaip 5 smūgiuoti kamuoliukai sustojo už 70 m ribos;

–   moterys – ne mažiau kaip 5 smūgiuoti kamuoliukai sustojo už 60 m ribos.

arba

 • Tolimojo smūgio lazda (angl. wood)

Išlaikyta:

 • vyrai – ne mažiau kaip 5 smūgiuotų kamuoliukų sustojo už 100 m ribos;

moterys – ne mažiau kaip 5 smūgiuoti kamuoliukai sustojo už 80 m ribos.

 1. Žaidimas aikštyne: žaidžiami trys laukai Golfo klubo aikštyne:
 • 1a laukas: PAR 4, ilgis vyrams – 200 m, moterims – 150 m;
 • 1b laukas: PAR 4, ilgis vyrams – 200 m, moterims – 150 m;
 • 1c laukas: PAR 4, ilgis vyrams – 200 m, moterims – 150 m.

Išlaikyta: 24 smūgiai (9 smūgiai virš PAR).

IV. EGZAMINO REZULTATŲ REGISTRAVIMAS, PERLAIKYMAS, KORTELĖS IŠDAVIMAS

 1. Egzamino rezultatai kiekvienam asmeniui registruojami specialiame golfo žaliosios kortelės egzamino lape ir saugomi golfo klube.
 2. Neįvykdžius kurio nors egzamino reikalavimo, perlaikymas gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip po 2 d. Perlaikymų skaičius neribojamas.
 3. Įvykdžius visus egzamino reikalavimus išduodama golfo žalioji kortelė.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už tinkamą ir teisingą golfo žaliosios kortelės egzamino vykdymą ir pačios kortelės išdavimą atsakingas treneris Egidijus Baleišis.

Golfo žalio kelio programa

Įvairių golfo smūgių pradmenų mokymas. Treniruočių tikslas mokintis pilną golfo mostą (swing), žemą trumpą smūgį (chipping), aukštą vidutinį smūgį (pitching), smūgius iš smėlio bunkerio (bunker shot), ridenimo smūgius (putt) ir žaidimo laukuose.

 • Treniruotes veda profesionalus golfo treneris Egidijus Baleišis.
 • Vieta: V golfo klubas (Vilnius Grand Resort).
 • Užsiėmimai vykdomi kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 18.30 – 20.00.  Pirmadienio programa: pitch, bunker, swing. Trečiadienio programa: chip, putt, swing.
 • Vienos treniruotės trukmė 1,5 h. Kaina 15 Eur/asm. Minimalus asmenų skaičius – 4. Būtina išankstinė registracija telefonu (+37068568681).
 • Treniruotės vykdomos viso golfo sezono metu. Galite rinktis visas treniruotes arba tik tą, kuri Jums atrodo reikalingiausia.